ค้นพบ 63 รายการ

image

เยี่ยมชม กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง ฿ 0

P. SS. CMI UP 2012

เยี่ยมชม กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง

 • ภาคเหนือ
 • 1 วัน

เยี่ยมชม " กระเหรี่ยงคอยาว " ณ บ้านโต้งหลวง จ.เชียงใหม่....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่

image

ชมทุ่งดอกกระเจียวบานสวยสะพรั่ง เดือน มิ.ย. - ก.ย. ฿ 0

P. SS. CPM PF 1901

ชมทุ่งดอกกระเจียวบานสวยสะพรั่ง เดือน มิ.ย. - ก.ย.

 • ภาคอีสาน
 • 1 วัน

ชมทุ่งดอกกระเจียว สีชมพูบานสะพรั่ง ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม....

 • ช่วงวันเดินทาง  มิ.ย. - ก.ย. ของทุกปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    มิ.ย. - ก.ย. ของทุกปี 

ราคาเริ่มต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่

image

เที่ยวชมเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี รวมรถรับ-ส่ง ฿ 0

P. SS. CMI UP 2013

เที่ยวชมเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี รวมรถรับ-ส่ง

 • ภาคเหนือ
 • 18.30 - 22.00 น.

ชมสัตว์ต่าง ๆ ด้วยการนั่งรถลากเปิดโล่ง เช่น ช้างสิงโต หมีควาย เสือ ไฮยีนนา เดินชมสัตว์ป่าในบรรยากาศสวยงามริมฝั่งทะเลสาบ....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่

image

เที่ยวเชียงราย และ สามเหลี่ยมทองคำ ( เต็มวัน ) ฿ 0

P. SS. CMI UP 2010

เที่ยวเชียงราย และ สามเหลี่ยมทองคำ ( เต็มวัน )

 • ภาคเหนือ
 • 1 วัน

บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน เที่ยวหมู่บ้านชาวเขา ชมเมืองโบราณเมืองเชียงแสน  ชมเส้นขอบประเทศไทย ลาว และพม่า ณ สามเหลี่....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่

image

ทัวร์ครึ่งวัน จ.ลำพูน ฿ 0

P. SS. CMI UP 2009

ทัวร์ครึ่งวัน จ.ลำพูน

 • ภาคเหนือ
 • ครึ่งวัน ( เช้า / บ่าย )

สักการะพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ชมโบราณสถานวัดจามเทวี (วัดกู่กุด) ช็อปปิ้งผ้าฝ้ายชุมชนป่าซาง....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่

image

ขันโตก ( Dinner 19.00 - 21.30 น. ) ฿ 0

P. SS. CMI UP 2008

ขันโตก ( Dinner 19.00 - 21.30 น. )

 • ภาคเหนือ
 • ครึ่งวัน ( เย็น )

รับประทานอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ แบบขันโตก พร้อมชมการแสดง....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่

image

ขี่ช้าง ล่องแพไม้ไผ่ ชมธรรมชาติ ( เต็มวัน ) ฿ 0

P. SS. CMI UP 2007

ขี่ช้าง ล่องแพไม้ไผ่ ชมธรรมชาติ ( เต็มวัน )

 • ภาคเหนือ
 • 1 วัน

ชมการแสดงช้างแสนรู้ ล่องแพไม้ไผ่ชมธรรมชาติ ณ ปางช้างแม่ตะมาน ชมฟาร์มกล้วยไม้และผีเสื้อนานาชนิด จังหวัดเชียงใหม่....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่

image

ปางช้างแม่สา และฟาร์มกล้วยไม้ ( ครึ่งวัน ) ฿ 0

P. SS. CMI UP 2005

ปางช้างแม่สา และฟาร์มกล้วยไม้ ( ครึ่งวัน )

 • ภาคเหนือ
 • ครึ่งวัน ( เช้า / บ่าย )

ชมการแสดงช้างแสนรู้ เที่ยวชมฟาร์มกล้วยไม้นานาพันธ์ุ และผีเสื้อนานาชนิด จังหวัดเชียงใหม่....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่

image

ทัวร์อุตสาหกรรมในครัวเรือน ( ครึ่งวัน ) ฿ 0

P. SS. CMI UP 2004

ทัวร์อุตสาหกรรมในครัวเรือน ( ครึ่งวัน )

 • ภาคเหนือ
 • ครึ่งวัน ( เช้า / บ่าย )

เที่ยว อ.สันกำแพง หัวใจของอุตสาหกรรม และหัตถกรรม ฝีมือของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น ....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่

image

เที่ยวดอยสุเทพ และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ( ครึ่งวัน ) ฿ 0

P. SS. CMI UP 2003

เที่ยวดอยสุเทพ และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ( ครึ่งวัน )

 • ภาคเหนือ
 • ครึ่งวัน ( เช้า / บ่าย )

สักการะพระธาตุดอยสุเทพ เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเชียงใหม่....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่

image

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ( ครึ่งวัน ) ฿ 0

P. SS. CMI UP 2002

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ( ครึ่งวัน )

 • ภาคเหนือ
 • ครึ่งวัน ( เช้า / บ่าย )

กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่

image

เที่ยวชมวัด และเมืองเชียงใหม่ ( ครึ่งวัน ) ฿ 0

P. SS. CMI UP 2001

เที่ยวชมวัด และเมืองเชียงใหม่ ( ครึ่งวัน )

 • ภาคเหนือ
 • ครึ่งวัน ( เช้า / บ่าย )

เยี่ยมชมวัดสวนดอก , วัดพระสิงห์ , วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร , วัดเชียงมั่น  ตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่

image

สวนสนุกดรีมเวิลด์ ฿ 1,390

P. SS. BKK UI 2012

สวนสนุกดรีมเวิลด์

 • ภาคกลาง
 • 1 วัน

สนุกไปกับเครื่องเล่นนนาชนิด และบรรยากาศอันงดงามของดินแดนในฝัน ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,390

image

สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ฿ 1,390

P. SS. BKK UI 2011

สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์

 • ภาคกลาง
 • 1 วัน

ซาฟารีเวิลด์ นั่งรถสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ ของสัตว์ป่านานาพันธุ์ และสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,390

image

ทัวร์ปั่นจักรยาน ชมเมืองโบราณสมุทรปราการ ( ครึ่งวัน ) ฿ 1,890

P. SS. BKK UI 2010

ทัวร์ปั่นจักรยาน ชมเมืองโบราณสมุทรปราการ ( ครึ่งวัน )

 • ภาคกลาง
 • ครึ่งวัน ( บ่าย )

ปั่นจักรยาน ตะลุยเมืองโบราณสมุทรปราการ ชมสถาปัตยกรรมจำลองอันสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ประเทศไทย....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,890