image1

 

 

   ภาคใต้

   1 วัน

   รถตู้

   1 มื้อ

   Join Tour

ราคาเริ่มต้น

฿ 700


ไฮไลท์ทัวร์

yes กิจกรรมเดินป่า ศึกษาธรรมชาติของป่าเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่าผืนสุดท้ายของประเทศไทย
yes เยือนถิ่นแต้วแร้วท้องดา
yes เล่นน้ำสระมรกต สระว่ายน้ากลางธรรมชาติสีเขียวมรกต
yes พักผ่อนแช่น้าร้อนที่ น้าตกร้อน สปาแห่งธรรมชาติ
yes แวะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดถ้ำเสือ


วันที่ 1 โปรแกรมการเดินทาง
23 08.00 - 08.30 น.

รถรับคณะตามโรงแรมต่าง ๆ เดินทางสู่ อ.คลองท่อม

23 09.00 - 16.00 น.

นำท่านเดินทางท่องเที่ยว ตามจุดต่างๆ พร้อมบริการอาหารมื้อกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ

23 จุดที่ 1

นำท่านสู่ น้ำตกร้อน Unseen in Thailand สปาแห่งธรรมชาติ เชิญทุกท่านแช่ไออุ่นของสายน้ำแร่จาก ใต้พิภพไหลผ่านชั้นน้ำตกหินปูน อุณหภูมิประมาณ 42 องศา ซึ่งเหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ
( เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดกับสุขภาพ ควรแช่ประมาณ 15 นาที )

23 จุดที่ 2

นำท่านเดิน เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย เป็นที่ที่มี นกแต้วแร้วท้องดำ นกที่ครั้งหนึ่งเคยได้สูญพันธ์ไปแล้วในโลกนี้ แต่มาพบที่นี่ซึ่งมีเพียงไม่กี่ตัว

23 จุดที่ 3

จากนั้นนำท่านเช็คอิน ณ สระมรกต Unseen in Thailand เชิญทุกท่านตามอัธยาศัยกับสระว่ายน้ำสีเขียวมรกตใจกลางธรรมชาติ

23 จุดที่ 4

เดินทางถึง วัดถ้ำเสือ วัดที่สำคัญของกระบี่ นำท่านชม ต้นไม้พันปี ในหุบเขาคีรีวงศ์ และ กราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม และ ศาลาหลวงปู่ทวด หากโชคดีท่านอาจจะได้กราบนมัสการ พระอาจารย์จำเนียร เกจิอาจารย์ ชื่อดังของวัดนี้ เป็นที่นับถือของชาวพุทธทั่วโลก

23 16.00 น.

นำท่านส่งโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน


23

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยน อันเนื่องมาจากในช่วงเวลาของโปรแกรมทัวร์ หรือสภาพอากาศ หรือสภาพท้องทะเล ตามความเหมาะสม


23

********************************************* 


23

คำแนะนำเพิ่มเติม

23

เกี่ยวกับเวลา
เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรมหรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง

เกี่ยวกับตำแหน่งที่นั่งบนรถ
เพื่อป้องกันอาการเมารถ เราขอแนะนำให้ท่านนั่งบริเวณหลังคนขับ หรือแถวที่สอง

เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์
เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

เกี่ยวกับอาหาร
อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากที่ไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือต้องการทานมังสวิรัติโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW