Hot Deal

image
Promotion

P. MYA ZG 1904

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน นะโม ๕ ดาว

 • เมียนมาร์
 • 3 วัน 2 คืน

เที่ยวพม่า พักหรูโรงแรม 5 ดาว สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักอินทร์แขวน 1 คืน ขอพรเทพทันใจ ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ ร่วมตัก....

 • ช่วงวันเดินทาง  20 ต.ค. 2562 - 28 ธ.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    20 ต.ค. 2562 - 28 ธ.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 9,999

image
Promotion

P. VTNM ZG 1930

เวียดนามใต้ ดาลัด-มุยเน่ ดาลัดบานฉ่ำ

 • เวียดนาม
 • 3 วัน 2 คืน

เวียดนามใต้ครั้งเดียวเที่ยว 2 บรรยากาศ สัมผัสอากาศเย็นสบายท่ามกลางเมกแมกเมืองหนาว ชมทุ่งสวนไฮเดรนเยีย บันไดสวรรค์ นั....

 • ช่วงวันเดินทาง  16 พ.ย. 2562 - 21 มี.ค. 2563
 • ช่วงวันเดินทาง
    16 พ.ย. 2562 - 21 มี.ค. 2563

ราคาเริ่มต้น

฿ 7,999

image
Promotion

P. CHINA ZG 1901

ที่สุด !! .. ของเซียงไฮ้ เที่ยว 3 เมืองจุใจ

 • จีน
 • 5 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน นมัสการพระใหญ่หลิงซาน ล่องเรือชมทะเลสาบหนานหู ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ....

 • ช่วงวันเดินทาง  20 มิ.ย. 2562 - 26 ต.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    20 มิ.ย. 2562 - 26 ต.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 8,999

ค้นพบ 288 รายการ

image

P. VTNM BI 1960

ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน

 • เวียดนาม
 • 5 วัน 4 คืน

ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน ชมนาขั้นบันได ซาปาหลังคาอินโดจีน  นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน ยอดเข....

 • ช่วงวันเดินทาง  8 ม.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2563
 • ช่วงวันเดินทาง
    8 ม.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2563

ราคาเริ่มต้น

฿ 13,900

image

P. VTNM BI 1961

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน 4 คืน

 • เวียดนาม
 • 5 วัน 4 คืน

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน 4 คืน ชมนาขั้นบันได ซาปาหลังคาอินโดจีนนั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปันยอดเขาสูงที่ส....

 • ช่วงวันเดินทาง  8 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2563
 • ช่วงวันเดินทาง
    8 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2563

ราคาเริ่มต้น

฿ 14,900

image

P. RUS SM 1901

ทัวร์รัสเซีย Best Destinations in Russia

 • รัสเซีย
 • 7 วัน 4 คืน

ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค ชมวิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์  ชมพระราชวังเครมลิน สถา....

 • ช่วงวันเดินทาง  4 พ.ค. 2562 - 19 ต.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    4 พ.ค. 2562 - 19 ต.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 40,555

image

P. RUS SM 1920

ทัวร์รัสเซีย Russia Season Change

 • รัสเซีย
 • 6 วัน 3 คืน

ชมพระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย ชมจตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ชมส....

 • ช่วงวันเดินทาง  4 พ.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    4 พ.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 31,555

image

P. SINGP SP 02

สิงคโปร์ .. โฟลวทูสิงคโปร์พลัส

 • สิงคโปร์
 • 3 วัน 2 คืน

 อิสระเที่ยว 1 วันเต็ม .. ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม ชม GARDEN ....

 • ช่วงวันเดินทาง  1 มิ.ย. 2562 - 26 ธ.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    1 มิ.ย. 2562 - 26 ธ.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 8,888

image

P. RUS SM 1902

Very Good Russia Moscow St.Petersburg

 • รัสเซีย
 • 6 วัน 4 คืน

ชมวิหารเซนต์บาซิล อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของรัสเซียชม พระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่และความสวยงาม ช....

 • ช่วงวันเดินทาง  3 มิ.ย. 2562 - 5 พ.ย. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    3 มิ.ย. 2562 - 5 พ.ย. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 46,555

image

P. MYA BI 1911

มหัศจรรย์.....พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน บิน PG ( นั่งรถภายใน )

 • เมียนมาร์
 • 4 วัน 3 คืน

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนา....

 • ช่วงวันเดินทาง  5 มิ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    5 มิ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 12,900

image

P. EUROPE SM 1901

เที่ยว Europe สบายๆ .. ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก

 • ยุโรป
 • 6 วัน 4 คืน

ชมความสวยงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ชมปราสาทแห่งกรุงปราก ชมเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ช้อปปิ้งถนน Par....

 • ช่วงวันเดินทาง  9 มิ.ย. 2562 - 8 ธ.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    9 มิ.ย. 2562 - 8 ธ.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 35,900

image
Promotion

P. CHINA ZG 1901

ที่สุด !! .. ของเซียงไฮ้ เที่ยว 3 เมืองจุใจ

 • จีน
 • 5 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน นมัสการพระใหญ่หลิงซาน ล่องเรือชมทะเลสาบหนานหู ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ....

 • ช่วงวันเดินทาง  20 มิ.ย. 2562 - 26 ต.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    20 มิ.ย. 2562 - 26 ต.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 8,999

image

P. TAIPEI ZG 1914

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป

 • ไต้หวัน
 • 5 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวันแบบคลูๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ....

 • ช่วงวันเดินทาง  3 ก.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    3 ก.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 12,999

image

P. CHINA ZG 1905

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ บินดี พักดี 4 ดาว

 • จีน
 • 6 วัน 4 คืน

ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม เที่ยวถนนโบราณเฉียนอันเหมิน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง เช็คอินกำแพงเมืองจีน ช็อปป....

 • ช่วงวันเดินทาง  4 ก.ค. 2562 - 30 ธ.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    4 ก.ค. 2562 - 30 ธ.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

image

P. HKNG BI 1901

ฮ่องกง เซินเจิ้น (บิน Egypt Air)

 • ฮ่องกง
 • 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง เซินเจิ้น .. ไหว้พระขอพร วัดแชกงหมิว ช็อปปิ้งตลาดฝั่งจีน ตงเหมินช็อปปิ้งจิมซาจุ่ย....

 • ช่วงวันเดินทาง  4 ก.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    4 ก.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 7,999