Hot Deal

image
Promotion

P. VTNM ZG 1930

เวียดนามใต้ ดาลัด-มุยเน่ ดาลัดบานฉ่ำ

 • เวียดนาม
 • 3 วัน 2 คืน

เวียดนามใต้ครั้งเดียวเที่ยว 2 บรรยากาศ สัมผัสอากาศเย็นสบายท่ามกลางเมกแมกเมืองหนาว ชมทุ่งสวนไฮเดรนเยีย บันไดสวรรค์ นั....

 • ช่วงวันเดินทาง  16 พ.ย. 2562 - 21 มี.ค. 2563
 • ช่วงวันเดินทาง
    16 พ.ย. 2562 - 21 มี.ค. 2563

ราคาเริ่มต้น

฿ 7,999

image
Promotion

P. VTNM ZG 1921

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน

 • เวียดนาม
 • 3 วัน 2 คืน

เวียดนามกลาง บินเช้า กลับบ่าย พักบานาฮิลส์ 1 คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา สัมผัสบรรยากาศ French Village ชมสะพานมือ สว....

 • ช่วงวันเดินทาง  1 พ.ย. 2562 - 20 มี.ค. 2563
 • ช่วงวันเดินทาง
    1 พ.ย. 2562 - 20 มี.ค. 2563

ราคาเริ่มต้น

฿ 9,999

image
Promotion

P. MYA BI 1917

มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

 • เมียนมาร์
 • 1 วัน

มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ พระหินอ่อน....

 • ช่วงวันเดินทาง  29 พ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2563
 • ช่วงวันเดินทาง
    29 พ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2563

ราคาเริ่มต้น

฿ 2,999

ค้นพบ 214 รายการ

image

P. KOR ZG 2011

เกาหลี ปูซาน จินเฮ

 • เกาหลี
 • 5 วัน 3 คืน

ชมจุดซากุระที่สวยที่สุดในประเทศเกาหลี ณ เทศกาลดอกซากุระบานจินเฮ สุดฟินไปกับอุโมงค์ซากุระสถานีรถไฟคยองฮวา อลังการทุ่ง....

 • ช่วงวันเดินทาง  26 มี.ค. 2513 - 2 เม.ย. 2563
 • ช่วงวันเดินทาง
    26 มี.ค. 2513 - 2 เม.ย. 2563

ราคาเริ่มต้น

฿ 21,999

image

P. VTNM BI 1960

ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน

 • เวียดนาม
 • 5 วัน 4 คืน

ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน ชมนาขั้นบันได ซาปาหลังคาอินโดจีน  นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน ยอดเข....

 • ช่วงวันเดินทาง  8 ม.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2563
 • ช่วงวันเดินทาง
    8 ม.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2563

ราคาเริ่มต้น

฿ 13,900

image

P. VTNM BI 1961

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน 4 คืน

 • เวียดนาม
 • 5 วัน 4 คืน

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน 4 คืน ชมนาขั้นบันได ซาปาหลังคาอินโดจีนนั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปันยอดเขาสูงที่ส....

 • ช่วงวันเดินทาง  8 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2563
 • ช่วงวันเดินทาง
    8 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2563

ราคาเริ่มต้น

฿ 14,900

image

P. RUS SM 1901

ทัวร์รัสเซีย Best Destinations in Russia

 • รัสเซีย
 • 7 วัน 4 คืน

ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค ชมวิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์  ชมพระราชวังเครมลิน สถา....

 • ช่วงวันเดินทาง  4 พ.ค. 2562 - 19 ต.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    4 พ.ค. 2562 - 19 ต.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 40,555

image

P. RUS SM 1920

ทัวร์รัสเซีย Russia Season Change

 • รัสเซีย
 • 6 วัน 3 คืน

ชมพระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย ชมจตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ชมส....

 • ช่วงวันเดินทาง  4 พ.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    4 พ.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 31,555

image

P. RUS SM 1902

Very Good Russia Moscow St.Petersburg

 • รัสเซีย
 • 6 วัน 4 คืน

ชมวิหารเซนต์บาซิล อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของรัสเซียชม พระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่และความสวยงาม ช....

 • ช่วงวันเดินทาง  3 มิ.ย. 2562 - 5 พ.ย. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    3 มิ.ย. 2562 - 5 พ.ย. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 46,555

image

P. MYA BI 1911

มหัศจรรย์.....พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน บิน PG ( นั่งรถภายใน )

 • เมียนมาร์
 • 4 วัน 3 คืน

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนา....

 • ช่วงวันเดินทาง  5 มิ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    5 มิ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 12,900

image

P. TAIPEI BI 1917

ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย

 • ไต้หวัน
 • 5 วัน 3 คืน

พัก 4 ดาว บินหรู EVA .. เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว และ อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่....

 • ช่วงวันเดินทาง  24 ก.ค. 2562 - 14 พ.ย. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    24 ก.ค. 2562 - 14 พ.ย. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 18,900

image

P. RUS BI 1911

มหัศจรรย์.....RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • รัสเซีย
 • 7 วัน 5 คืน

ชมวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พระราชวังเคลมลิน....

 • ช่วงวันเดินทาง  10 ส.ค. 2562 - 20 พ.ย. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    10 ส.ค. 2562 - 20 พ.ย. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 55,900

image

P. MYA BI 1907

มหัศจรรย์.....พม่า พม่า 5 ดาว ทัวร์เที่ยวหรู

 • เมียนมาร์
 • 3 วัน 2 คืน

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาต....

 • ช่วงวันเดินทาง  17 ส.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 • ช่วงวันเดินทาง
    17 ส.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563

ราคาเริ่มต้น

฿ 11,900

image

P. VTNM BI 1908

มหัศจรรย์.....เกาะฟู้โกจ๊ก

 • เวียดนาม
 • 3 วัน 2 คืน

เกาะฟู๊โกว๊ก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้ เกาะสวรรค์ น้ำใส บินดี Bangkok Airways....

 • ช่วงวันเดินทาง  23 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    23 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 12,900

image

P. TAIPEI BI 1915

มหัศจรรย์.....ไต้หวัน เที่ยวครบไทเปแบบเต็มอิ่ม

 • ไต้หวัน
 • 6 วัน 4 คืน

เที่ยวครบ เต็มอิ่ม . ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมตึกไทเป 101 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหลงซาน เที่ยวอุทยานเย๋หลิ่ว และ อา....

 • ช่วงวันเดินทาง  3 ก.ย. 2562 - 25 ธ.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    3 ก.ย. 2562 - 25 ธ.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 15,900