ทัวร์หมู่เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - เกาะไผ่ ( โดย Speed Boat )

 

   ภาคใต้

   1 วัน

   เรือเร็ว ( Speed Boat )

   1 มื้อ

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,500


yes ชมอ่าวมาหยา อันมีชื่อเสียงดังทั่วโลก สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ The Beach

yes ชมทะเลสีคราม ในที่อ่าวปิเละ

yes เล่นน้ำดูปะการังที่งดงาม ที่อ่าวโล๊ะซามะ และ อ่าวรันตี จุดที่มีปะการังอุดมสมบูรณ์มาก

yes พักผ่อนเล่นน้ำบนเกาะไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะพีพี ดั่งสมญานาม ดงปะการังแสนไร่


ทัวร์หมู่เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - เกาะไผ่ ( โดย Speed Boat )
07.50-08.30 น.

รถรับคณะ ตามโรงแรมต่างๆ เดินทางสู่ ท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ ( ท่าเรือส่วนตัว )

08.30 น.

ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) บริการน้ำดื่มเย็น ๆ บนเรือ

09.30 น.

นำท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม นำท่านเที่ยวชม อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเล่นน้ำ ต่อจากนั้นนำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ณ อ่าวโล๊ะซามะ จุดนี้ท่านสามารถชมปลาตัวโต ๆ ได้หลากหลายชนิด ปะการังที่สวยงามและดอกไม้ทะเล ต่อด้วย อ่าวปิเละ ชม ทะเลใน ( Lagoon ) พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน และชม ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น

12.00 น.

นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี และ บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ ณ ห้องอาหารพีพี ปริ๊นเซส รีสอร์ท เชิญทุกท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย

14.00 น.

นำท่านลงเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง ( ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น ) จุดดำน้ำที่มีปะการังที่อุดมสมบูรณ์มาก ๆ และฝูงปลานานาชนิดที่สวยงาม

15.00 น.

นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ซึ่งความสวยงามของเกาะนี้ ททท.ตั้งฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ เชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย

17.00 น.

เดินทางถึง ท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน


หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยน อันเนื่องมาจากในช่วงเวลาของโปรแกรมทัวร์ หรือสภาพอากาศ หรือสภาพท้องทะเล ตามความเหมาะสม


อัตราค่าบริการรวม

- รถรับ - ส่งที่พัก - ท่าเรือ    
- ค่าบริการเรือเร็วตามรายการ    
- อาหารกลางวันแบบเซ็ตโต๊ะ
- เสื้อชูชีพ
- หน้ากากดำน้ำ    
- น้ำดื่ม, น้ำแข็ง    
- ผลไม้, เค้กกระบี่
- มัคคุเทศก์ชำนาญงาน    
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ    
- ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

คำแนะนำเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเวลา
เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้น เป็นเวลาโดนประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือ จุดนัดพับของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้รับหลังจาดได้รับการยืนยันการจอง

เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์
ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ Speed Boat เนื่องจากในสภาพทะเลบางช่วง อาจแปรปรวน หรือ เรืออาจะกระแทกคลื่นได้ ทั้งนี้ ยกเว้นเด็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

เกี่ยวกับอาหาร
อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือ ต้องการทานมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้


pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW