ทัวร์ตลาดดำเนินสะดวก ( ครึ่งวัน)...

 

   ภาคกลาง

   ครึ่งวัน

   รถตู้

   ไม่รวม

ราคาเริ่มต้น

฿ 750


yes ล่องเรือหางยาว ชมวิถีชีวิตของชาวสองฝั่งคลองดำเนินสะดวก

yes เที่ยวชม งานอุตสาหกรรมหัตถกรรม ภายในครัวเรือน

yes เลือกซื้อ ผลไม้ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมภายในครัวเรือน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย


ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
06.30 น.

รับสมาชิกทุกท่านจากโรงแรมที่พัก

07.00 น.

นำสมาชิก ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จังหวัดราชบุรี

08.30 น.

นำท่านสมาชิก เดินทางถึง ท่าเรือ สนุกกับกิจกรรม ล่องเรือหางยาว ชมวิถีชีวิตของชาวสองฝั่งคลอง .. จากนั้นมุ่งหน้าสู่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

09.00 น.

นำทุกท่าน เดินทางถึง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก สัมผัสชีวิตของชาวเกษตรกร ที่นำผลิตภัณฑ์หลากหลายในท้องถิ่นของตัวเอง นำลงเรือมาขาย อาทิ อาหาร ผลไม้ ดอกไม้ และงานหัตถกรรม ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

12.00 น.

นำสมาชิกทุกท่าน เดินทางสู่ กรุงเทพฯ

14.00 น.

นำท่านสมาชิก เดินทางกลับถึงโรงแรมที่พัก

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กรณีช่วง High Season โปรแกรมจะถูกจัดการเดินทางโดย รถบัส 

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW