image1

 

 

   ภาคใต้

   เต็มวัน

   เรือเร็ว ( Speed Boat )

   รวม

   Join Tour

ราคาเริ่มต้น

฿ 3,800


ไฮไลท์ทัวร์

yes ชมน้ำทะเลสองสีบริเวณของเกาะนาวโอพี
yes ดำน้ำชมปะการัง ทุ่งดอกไม้ทะเล และทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์
yes ดำน้ำชมปะการัง บริเวณ หาดคุณนาย


วันที่ 1 โปรแกรมเดินทาง
23 08.00 น.

เดินทางถึง ท่าเรือแกรนด์ อันดามัน (ระนอง) ผ่านขั้นตอนการทำเอกสารผ่านแดน

23 09.00 น.

เรือออกจาก ท่าเรือแกรนด์ อันดามัน (ระนอง) มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเกาะสอง ประเทศพม่า ผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมือง

23 09.30 น.

ออกเดินทางจากท่าเรือเกาะสองผ่าน "วิคตอเรีย พอยท์" ผ่านเกาะต่างๆ มุ่งหน้าสู่ เกาะนาวโอพี บนเรือมีชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น น้ำดื่มบริการ ตลอดการเดินทาง

23 10.45 น.

เดินทางถึง อ่าวผักกาด ซึ่มอ่าวนี้จะสวยงามอย่างมาก ชมปะการังผักกาด ดอกไม้ทะเล นานาชนิด 

23 11.30 น.

นำท่านสมาชิก เดินทางถึง หาดมาดาม หรือ หาดคุณนาย ชมปะการังจาน สนทะเล และปลาหลากหลายสายพันธุ์

23 12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน บนหาดมาดาม .. เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ถ่ายรูปกับชายหาดสวยงาม

23 14.30 น.

เดินทางต่อ มุ่งสู่เกาะเยแมะ หรือ เกาะภูเขาไฟ

23 15.40 น.

มุ่งสู่ท่าเรือ เกาะสอง ผ่านขั้นตอนการผ่านแดนออกจากประเทศพม่า

23 17.00 น.

เดินทางถึง ท่าเรือแกรนด์ อันดามัน (ระนอง) ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก


23

(ท่านที่นำรถมาที่ท่าเรือเองสามารถขึ้นเรือรอบสุดท้ายเพื่อข้ามกลับมาฝั่งระนองเวลา 23:00 น.)
*** โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและคลื่นลมในทะเล ***


***********************************************************************************


23

อัตราค่าบริการรวม
- ทริปดำน้ำทะเลพม่า 1 วัน (ด้วยเรือเร็ว)
- ค่าผ่านแดน และค่าธรรมเนียมการขึ้นเกาะพม่า
- ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
- อาหารเช้า 1 มื้อ (ขนม,ชา,กาแฟ) , อาหารกลางวัน 1 มื้อ ,  อาหารกลางวัน 1 มื้อ

กรณีต้องการรถรับส่งสนามบิน-ท่าเรือแกรนด์ อันดามัน หรือ สนามบิน-โรงแรมในเมือง ระนอง เพิ่ม 300 บาท/คน/เที่ยว


23

สิ่งที่ท่านควรนำติดตัวมา

- บัตรประจำตัวประชาชน กรณีคนไทย (พาสปอร์ต กรณีชาวต่างชาติ)
- ชุดว่ายน้ำ, ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป
- ชุดสำหรับเปลี่ยนที่โรงแรมแกรนด์ อันดามัน


23

หมายเหตุ : ในกรณีที่ทำอุปกรณ์ดำน้ำตื้นสูญหาย ท่านต้องชำระค่าเสียหายดังนี้
- หน้ากากดำน้ำ 500 บาท/อัน
- ท่อหายใจ 500 บาท/อัน
- ตีนกบ 1,000 บาท/อัน


pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW