ทัวร์ต่างประเทศ

ฮ่องกง

HK.BI.07.CX: ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น นองปิง 3 วัน 2 คืน HK.BI.07.CX: ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น นองปิง 3 วัน 2 คืน

เมียนมาร์

MM.BI.01.DD: พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน MM.BI.01.DD: พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน