ทัวร์ต่างประเทศ

สิงคโปร์

P.SINGAPORE ZG 01: BZSIN01 SUPER PEAK SINGAPORE P.SINGAPORE ZG 01: BZSIN01 SUPER PEAK SINGAPORE

ญี่ปุ่น

P.JAPAN ZG 01: AZKIX07 WONDERFUL SNOW OSAKA TAKAYAMA NARA P.JAPAN ZG 02: AZKIX06 SONGKRAN REFRESH SAKURA IN OSAKA P.JAPAN ZG 03: AZNRT09 TOKYO STRONG PINKMOSS P.JAPAN ZG 04: AZNRT07 SPARKLING PINKMOSS TOKYO P.JAPAN ZG 05: AZKIX05 SNOW LAND OSAKA TAKAYAMA

ไต้หวัน

P.TAIWAN BI 01: มหัศจรรย์...ไทเป มิชลิน P.TAIWAN BI 01: มหัศจรรย์...ไทเป มิชลิน

รัสเซีย

P.RUSSIA BI 01: มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก P.RUSSIA BI 01: มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ฮ่องกง

P.HONG KONG BI 01: มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง P.HONG KONG BI 01: มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง

บรูไน

P.DUBAI BI 01: มหัศจรรย์ดูไบ P.DUBAI BI 01: มหัศจรรย์ดูไบ

เมียนมาร์

P.MYANMAR BI 01: Super  Shock!!  พม่า ไหว้พระวัดดัง P.MYANMAR BI 01: Super  Shock!!  พม่า ไหว้พระวัดดัง

เวียดนาม

P.VIETNAM BI 02: มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง P.VIETNAM BI 03: มหัศจรรย์...เวียดนาม โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ P.VIETNAM BI 04: มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน P.VIETNAM BI 05: มหัศจรรย์...SAPA P.VIETNAM BI 06: มหัศจรรย์....DALAT

ลาว

P.LAO BI 01: มหัศจรรย์...วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน P.LAO BI 02: มหัศจรรย์...หลวงพระบาง P.LAO BI 03: ลาว.....หลวงพระบาง

กัมพูชา

P.CAMBODIA BI 01: กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ P.CAMBODIA BI 02: กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ

อินโดนีเซีย

P.INDONESIA BI 02: บาหลี บุโรพุทโธ P.INDONESAIA BI 01: มหัศจรรย์...บาหลี