ติดต่อเรา


บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ แอนด์ ทราเวล อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

Call center
Tel : 02-193-0555-60
Mobile
Dtac : 06 - 1738 - 0555
   Ais : 06 - 1558 - 0555
Fax
02-193-0555
Email
ผู้จัดการทั่วไป : gm@panfantour.com
ฝ่ายการตลาด : marketing@panfantour.com
ฝ่ายบุคคล : hr@panfantour.com
จดหมายทางไปรษณีย์
ท่านผู้จัดการทั่วไป บจก.ปั้นฝันทัวร์
73/260 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 28 - ซีนเนอรี่ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140