D.TRG.ID.01 : ทัวร์ทะเลตรัง - ลังกาวี

จังหวัด: ตรัง
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
เดินทางโดย: รถโค้ชปรับอากาศ (ขั้นต่ำ35ท่าน)
ราคาเริ่มต้น : 0000 บาท

Contact form

ไฮไลท์สำคัญ

เที่ยวอันดามัน ทะเลตรัง และ ลังกาวีดำน้ำชมปะกางรัง เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้าเที่ยวเกาะมุก ชมความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต Unseen in Thailand เที่ยวชมรอบเกาะลังกาวี ชมสุสานของพระนางมะสุหรีนั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวเกาะลังกาวี และเกาะตะรุเตาถ่ายรูปสัญลักณ์ของลังกาวี นกอินทรียักษ์


โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ–ตรัง
17.00

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

18.00

นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.ตรัง บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1)

วันที่ 2 ทะเลตรัง–เกาะมุก-ถ้ำมรกต–เกาะกระดาน–เกาะเชือก–เกาะม้า
07.00

เดินทางถึงท่าเรือปากเมง....บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 2)

09.30

ล่องเรือไป เที่ยวเกาะมุก ชมความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต Unseen in Thailand โดยให้ท่านได้สวมชูชีพลอยเข้าไปภายในถ้ำ ภายในถ้ำมีทะเลในสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินรอบด้าน และต้นไม้เขียวขจีในถ้ำ

12.00

ล่องเรือต่อเพื่อไปเที่ยวยัง เกาะกระดาน Land of Love หาดทรายขาวสะอาดสวยงามใช้เป็นที่สำหรับจัดพิธีวิวาห์ใต้น้ำ....รับประทานอาหารแบบบบุฟเฟ่ท์บนเรือ (มื้อที่ 3) ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น เพลิดเพลินกับปะการังกัลปังหาหลากสีสันแบบอ่อนและแข็งที่สวยงาม

14.00

ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่ เกาะเชือก เกาะม้า ชมปะการังดอกไม้ไหว ปะการังนิ่ม ที่สวยสดงดงามที่สุดในทะเลตรังเป็นปะการังดอกไม้ทะเล รายล้อมปลาการ์ตูนและปลาสวยงามมากมาย

17.00

เดินทางกลับสู่ฝั่ง...บริการอาหารทะเลแสน ณ ร้านอาหารเลตรัง (มื้อที่ 4) นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.สตูล

21.00

เข้าเช็คอินสู่ที่พัก โรงแรมพินนาเคิล วังใหม่ จ.สตูล หรือ เทียบเท่า

วันที่ 3 ลังกาวี–พระนางมะสุหรี–พิพิธภัณฑ์มหาธีร์–เคเบิลคาร์-ช็อปปิ้ง
07.00

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล

08.30

เดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตำมะลัง

09.30

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะลังกาวีโดยเรือเฟอร์รี่ ปรับอากาศอันทันสมัย ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของทะเลฝั่งอันดามัน พร้อมกับการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

10.30

ถึงท่าเทียบเรือเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ประเทศมาเลเซีย และนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ เที่ยวชมรอบเกาะ ชมสุสานของพระนางมะสุหรี (พระนางเลือดขาว) พร้อมฟังประวัติความเป็นมา ของเกาะลังกาวี ที่ต้องคำสาปของพระนางมะสุหรี หญิงสาวผู้บริสุทธิ์ และนิยายปรัมปรามากมาย

12.00

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

13.00

นำท่านสู่ สถานีเคเบิ้ล คาร์ นั่งกระเช้าชมวิวสวยงามของเกาะลังกาวีและเกาะตะรุเตา และชมทัศนียภาพเหนือยอดเขาคุนุงมัตจิงจั้ง

15.00

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ท่านนายกมหาเธร์ แหล่งสะสมของมีค่านับหมื่นชิ้นจากทั่วทุกมุมโลก

16.00

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดกัวห์ ซึ่งเป็นย่านร้านค้าที่รวมสิ้นค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย

18.00

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) นำท่านสู่ โรงแรม Bella Vista....พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 4 นกอินทรีย์ยักษ์–ลังกาวี–สตูล–หาดใหญ่
06.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

07.00

นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ลังกาวี เพื่อเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล ระหว่างทางแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับนกอินทรีย์ยักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี ณ จัตุรัสตาตารันลัง

08.30

ออกเดินทางจากเกาะลังกาวี โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ สู่ท่าเทียบเรือตำมะลัง

09.30

นำท่านเดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง....จากนั้นมุ่งหน้าสู่ อ.หาดใหญ่

12.00

บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์พลาซ่า (มื้อที่ 9)

13.00

ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัยที่ ตลาดกิมหยง จากนั้นออกเดินทางกลับ กรุงเทพ

20.00

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารพลับพลาซีฟู้ด อ.ไชยา (มื้อที่ 10)

วันที่ 5 กรุงเทพ
06.00

เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม