ค้นพบ 60 รายการ

image

ทัวร์อุตสาหกรรมในครัวเรือน ( ครึ่งวัน ) ฿ 1,000

P. SS. CMI UP 2004

ทัวร์อุตสาหกรรมในครัวเรือน ( ครึ่งวัน )

 • ภาคเหนือ
 • ครึ่งวัน ( เช้า / บ่าย )

เที่ยว อ.สันกำแพง หัวใจของอุตสาหกรรม และหัตถกรรม ฝีมือของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น ....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,000

image

เที่ยวดอยสุเทพ และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ( ครึ่งวัน ) ฿ 1,800

P. SS. CMI UP 2003

เที่ยวดอยสุเทพ และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ( ครึ่งวัน )

 • ภาคเหนือ
 • ครึ่งวัน ( เช้า / บ่าย )

สักการะพระธาตุดอยสุเทพ เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเชียงใหม่....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,800

image

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ( ครึ่งวัน ) ฿ 1,400

P. SS. CMI UP 2002

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ( ครึ่งวัน )

 • ภาคเหนือ
 • ครึ่งวัน ( เช้า / บ่าย )

กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,400

image

เที่ยวชมวัด และเมืองเชียงใหม่ ( ครึ่งวัน ) ฿ 1,300

P. SS. CMI UP 2001

เที่ยวชมวัด และเมืองเชียงใหม่ ( ครึ่งวัน )

 • ภาคเหนือ
 • ครึ่งวัน ( เช้า / บ่าย )

เยี่ยมชมวัดสวนดอก , วัดพระสิงห์ , วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร , วัดเชียงมั่น  ตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,300

image

ทัวร์นั่งช้าง ชมป่าธรรมชาติ ( Treking ) ฿ 0

P. SS. KBI PP 2011

ทัวร์นั่งช้าง ชมป่าธรรมชาติ ( Treking )

 • ภาคใต้
 • ครึ่งวัน

นั่งช้างชมธรรมชาติของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ บ้านคลองสน จังหวัดกระบี่....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

฿ 0

image

ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน ฿ 700

P. SS. KBI PP 2004

ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน

 • ภาคใต้
 • ครึ่งวัน

สนุกสนานกับการพายเรือคายัค กิจกรรมรูปแบบใหม่ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศก์และอนุรักษ์ธรรมชาติ ชมแนวป่าโกงกางที่สมบูรณ....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

฿ 700

image

ทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน - เดินป่าสระมรกต ฿ 700

P. SS. KBI PP 2005

ทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน - เดินป่าสระมรกต

 • ภาคใต้
 • 1 วัน

Unseen in Thailand .. น้ำตกร้อน สปาแห่งธรรมชาติ และสระมรกต สระน้ำสีมรกตกลางป่า ....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตลอดปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตลอดปี 

ราคาเริ่มต้น

฿ 700

image

ทัวร์หมู่เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - เกาะไผ่ ( เรือ Speed Boat ) ฿ 1,400

P. SS. KBI PP 2003

ทัวร์หมู่เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - เกาะไผ่ ( เรือ Speed Boat )

 • ภาคใต้
 • 1 วัน

( ปิดอ่าวมาหยา ) .. ชมความอุดมสมบูณ์อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา และหมู่เกาะพีพี ที่สวยงาม ....

 • ช่วงวันเดินทาง  ตุลาคม - เมษายน ของทุกปี 
 • ช่วงวันเดินทาง
    ตุลาคม - เมษายน ของทุกปี 

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,400