ปางช้างแม่สา และฟาร์มกล้วยไม้

 

   ภาคเหนือ

   ครึ่งวัน ( เช้า / บ่าย )

   รถตู้-รถโค้ช

   -

ราคาเริ่มต้น

฿ 650


yes ชมการแสดงของช้างแสนรู้ และเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่าง ช้างกับขวานช้าง

yes ชมความสวยงามของ กล้วยไม้นานาสายพันธ์ุ และ ผีเสื้อแต่ละชนิด


เข้าชมลานแสดงฝึกช้าง และฟาร์มกล้วยไม้

เดินทาง ช่วงเช้า 08.30 -12.00  หรือ  ช่วงบ่าย 12.30-16.00

08.30 หรือ 12.30 น.

เราจะนำท่านเดินทางไป ปางช้างแม่สา ระยะห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร ตลอดข้างทางท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ของชุมชนชนบทในภาคเหนือ ในป่าเขตร้อนอันเขียวชอุ่ม จากนั้นท่านจะได้เยี่ยมชมและเพลิดเพลินกับความหลากหลายของการแสดงของช้างที่แสนรู้ และน่ารักเป็นอย่างยิ่ง และพลาดไม่ได้กับการดูช้างอาบน้ำในลำธาร การลากซุง การแข่งขันฟุตบอล โดยผู้เล่นประกอบด้วยช้าง และการวาดภาพจิตรกรรมโดยช้าง

หลังจากที่สนุกกับกิจกรรมในค่ายแล้ว เราจะเดินทางเข้าไปเยี่ยมชม ฟาร์มกล้วยไม้ ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ที่แตกต่างกันกว่า 50 สายพันธุ์ของกล้วยไม้ และชมผีเสื้อแปลกใหม่ที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมากมายเช่นที่นี้

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW