เที่ยวเชียงราย วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

 

   ภาคเหนือ

   1 วัน

   รถตู้

   1 มื้อ

   Join Tour

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,350


yes วัดร่องขุ่น หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดขาว ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ นายเฉลิมชัย โฆสิตพิพัฒน์

yes วัดน้ำเงิน หรือ วัดร่องเสือเต้น วัดนี้ตกแต่งภายในสีน้ำเงินที่งดงาม ประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่

yes The Black House (บ้านดำ) : บ้านศิลปินแห่งชาติ - อ.ถวัลย์ ดัชนี เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่ประกอบด้วยอาคารที่มีเอกลักษณ์มากมาย


น้ำพุร้อนแม่ขจาน - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
07.00 น.

รับท่านจากโรงแรม ที่พัก จ.เชียงใหม่

จากนั้น

นำท่านสมาชิกมุ่งหน้าสู่จ.เชียงราย
เดินทางถึง บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นจุดพักรถระหว่างทางจากเชียงใหม่ไปสู่เชียงราย ภายในน้ำพุร้อนแม่ขะจานยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP เครื่องประดับ ไม้แกะสลัก และของที่ระลึก ไว้บริการนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากอีกด้วย

เดินทางถึง

วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ 
การสร้างได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คือ ชาติ ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ศาสนา ซึ่งธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัย รักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่าน

จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น ไฮไลท์เด็ดของวัดแห่งนี้คือ " วิหารร่องเสือเต้น " ซึ่งความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่ศิลปะของตัววิหารที่สวยงามและมีเอกลักษณ์น่าจดจำ มีลักษณะเป็นศิลปะแนวประยุกต์ โดยใช้โทนสีน้ำเงินและสีฟ้าเป็นหลัก ที่ใช้เป็นสื่อแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นหลักความจริงตามเหตุและผล เปรียบเสมือนเป็นท้องฟ้าที่สดใส และไม่ว่าใครก็ตามที่ได้มาเห็น ต่างก็ตะลึงในพุทธศิลป์ที่สวยงามแปลกตาและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวันสำหรับท่านสมาชิก

จากนั้น

นำทุกท่านเดินทางสู่ บ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ลักษณะของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้านไม้ ศิลปะแบบล้านนา บ้านปูนรูปทรงแปลกตา บ้านเกือบทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ” และยังเป็นสีที่ อ. ถวัลย์ โปรดปราน อีกด้วย ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควายมากกว่า 100 ชิ้น เขากวาง หนังจระเข้ เปลือกหอยขนาดใหญ่ และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น ด้วยโทนสีของบ้านที่เป็นสีดำ ซึ่งตรงกันข้ามกับวัดร่องขุ่นของ อ.เฉลิมชัย มีคำพูดเปรียบเทียบสองสถานที่นี้ว่า “เฉลิมสร้าง สวรรค์ ถวัลย์สร้าง นรก”

จากนั้น

นำทุกท่านเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่

17.00 น.

ส่งสมาชิกทุกท่านกลับโรงแรม ที่พัก จ.เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW