ทัวร์ตลาดร่มหุบ ตลาดน้ำอัมพวา ( ครึ่งวัน )

 

   ภาคกลาง

   ครึ่งวัน

   รถตู้

   ไม่รวม

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,350


yes ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ณ ตลาดร่มหุบ สถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นเต้น Amazing Thailand

yes เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม


ตลาดร่มหุบ ตลาดน้ำอัมพวา
11.30 น.

รับท่านสมาชิกณโรงแรมที่พัก

12.30 น.

นำทุกท่านอออกเดินทางสู่ จ.สมุทรสงคราม

14.30 น.

นำท่านสมาชิกเดินทางถึง ตลาดร่มหุบ สถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นเต้น อะเมซิ่งแห่งหนึ่งของเมืองไทย ท่านจะได้เห็นรถไฟค่อยๆ วิ่งผ่านท่านในระยะประชิด ร้านค้าต่างๆ จะหุบร่ม เก็บโต๊ะ เพื่อให้รถไฟวิ่งผ่าน และเมื่อรถไฟวิ่งผ่านไป ร้านค้าต่างๆ ก็จะกางร่มเข้าไปในทางรถไฟเช่นเดิม ท่านสามารถเดินเลือกชมสินค้าของชาวบ้าน อาทิ ผักสด สินค้าพื้นเมืองต่างๆ

15.30 น.

นำท่านสมาชิกเดินทางถึง ตลาดน้ำอัมพวา ชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน นำสินค้าลงเรือมาขาย อาทิ อาหาร ผลไม้ ดอกไม้ และงานหัตถกรรม ฯลฯ เชิญท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

18.30 น.

นำสมาชิก ล่องเรือหางยาวชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาคารบ้านเรือน วัดวาอาราม ของชาวอัมพวา ตลอดสองฝั่ง ท่านสามารถพบหิงห้อยนับหลายร้อยตัว ส่องแสงระยิบระยับตามฝั่งคลอง เป็นภาพที่สวยงาม น่าประทับใจ

19.00 น.

นำท่านสมาชิกมุ่งหน้ากลับ กรุงเทพฯ

20.45 น.

ส่งท่านสมาชิกกลับที่พัก

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กรณีช่วง High Season โปรแกรมจะถูกจัดการเดินทางโดย รถบัส

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW