image1

 

 

   ภาคกลาง

   ครึ่งวัน

   รถตู้

   ไม่รวม

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,990


ไฮไลท์ทัวร์

yes ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ
yes ตื่นเต้นกับการแสดงต่อสู้ระหว่างคน กับ จระเข้ 
yes เพลิดเพลินความสามารถของช้างแสนรู้


วันที่ 1 ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ ( เดินทางเฉพาะ จันทร์ / พุธ / ศุกร์ )
23 06.00 น.

รับสมาชิกจากโรงแรมที่พัก

23 07.00 น.

นำสมาชิก เดินทางสู่ ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

23 07.45 น.

นำสมาชิก เดินทางถึง ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ ตื่นเต้นกับ การแสดงต่อสู้ระหว่าง คนกับจระเข้

23 09.00 น.

เชิญสมาชิกสนุกกับ การแสดงช้าง เพลิดเพลินกับ ความสามารถของช้างแสนรู้ อาทิ เล่นฟุตบอล เต้นรา คิดเลข และ การใช้ช้างเป็นพาหนะในการสู้รบ สมัยโบราณระหว่าง ไทยและพม่า จำลองเหตุการณ์ แต่งตัวเต็มชุดสวยงาม

23 10.00 น.

นำสมาชิก เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

23 11.30 น.

นำสมาชิก เดินทางกลับถึงโรงแรมที่พัก

23

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

23

กรณีช่วง High Season โปรแกรมจะถูกจัดการเดินทางโดย รถบัส

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW