image1

 

 

   ภาคใต้

   เต็มวัน

   รถตู้ปรับอากาศ

   1 มื้อ

   Join Tour

ราคาเริ่มต้น

฿ 900


ไฮไลท์ทัวร์

yes สัมผัสความตื่นเต้นสุดมันส์กับการนั่งเรือเที่ยว ถ้ำเลเขากอบ
yes ถ่ายรูปเช็คอิน ณ สถานีรถไฟกันตัง สถานีรถไฟสุดสายอันดามัน
yes​​​​​​​ เที่ยวชมความสวยงามของพันธุ์ไม้นานาชนิด ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย


วันที่ 1 โปรแกรมการเดินทาง
23 09.30 น.

รถรับตามจุดนัดหมาย (ตัวเมืองตรัง) นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ นำท่านพบกับประสบการณ์สุดตื่นเต้น กับการ นั่งเรือลอดถ้ำเลเขากอบ เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ทำให้เกิดธารน้าไหลมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนและคลอง ภายในถ้ำประกอบด้วยหินงอก หินย้อย รูปลักษณะต่างๆ กัน 

23 12.00 น.

บริการอาหารเที่ยงแด่ท่านสมาชิก ณ ร้านเขาหัวแตก หรือเทียบเท่า

23 13.30 น.

นำทุกท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย เที่ยวชมเดินเล่นขึ้นสะพานแขวนยอดไม้ ชมพันธ์ุไม้หายากนานาชนิด ตามเส้นทางที่ยังคงเป็นธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ อาทิ ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก เถาวัลย์ และสัตว์ป่าหลากหลายชนิด

23 14.30 น.

แวะถ่ายรูปเช็คอิน สถานีรถไฟกันตัง สถานีรถไฟสุดสายอันดามัน และจากนั้นพาเที่ยวชม บ้านพระยารัษฎาฯ ย้อนรอยชมต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย

23 16.30 น.

นำท่านสมาชิก เดินทางกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ


23

อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ


***********************************************************************************


23

อัตราค่าบริการรวม
- รถนำเที่ยว
- เรือเข้าถ้ำเลเขากอบ
- อาหารกลางวัน
- มัคคุเทศก์
- ประกันภัยการเดินทาง

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW