image1

 

   ญี่ปุ่น

   5 วัน 3 คืน

   Air Asia X ( XJ )

   สนามบินดอนเมือง

   รวม

   3 ดาว

ราคาเริ่มต้น

฿ 23,999


yes สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 

yes ภ่ายภาพกับวัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง 

yes ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม จุใจ ณ ย่านชินไซบาชิ 

yes อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกไป USJ


pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW