image1

 

 

   

   3 วัน 2 คืน

   เรือเร็ว ( Speed Boat )

   6 มื้อ

ราคาเริ่มต้น

฿ 6,100


ไฮไลท์ทัวร์

yes อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ
yes แวะชมซุ้มประตูแห่งรัก ณ เกาะไข่
yes เที่ยวเกาะที่ทับถมไปด้วยหินสีดำเป็นแสนก้อน ณ เกาะหินงาม
yes ดำน้ำชมสวรรค์ขของท้องทะเล ณ ร่องน้ำจาบัง


วันที่ 1 ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ
23 เช้า

คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน จากนั้น...นำคณะลงเรือ Speed Boat (เหมาลำ) มุ่งหน้าเขตอุทยานหมู่เกาะตะรุเตา นำท่านนมัสการเจ้าพ่อตะรุเตา เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมบริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 1) บุฟเฟต์ จากนั้นแวะชมเกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) มุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

23 15.00 น.

คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก

23 19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ( มื้อที่ 2 ) เซตโต๊ะ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ ...พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ดำน้ำ เกาะหินซ้อน - เกาะผึ้ง - เกาะไผ่ - หมู่เกาะดง และเกาะรอกลอย - อ่าวสอง เกาะอาดัง - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม
23 06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 3 ) บุฟเฟ่ต์ ณ ร้านอาหารรีสอร์ท

23 09.00 น.

หลังอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเช้า นำท่านเดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เพื่อดำน้ำตื้นดูปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสีที่สมบูรณ์และสวยงาม ชมธรรมชาติของหิน ที่วางซ้อนกันอันเกิดจากธรรมชาติให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควรนำคณะออกเดินทาง ไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง จากนั้นพาท่านไปชมความสวยงามของ เกาะไผ่,หมู่เกาะดงและเกาะรอกลอย

23 12.00 น

คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 4) บุฟเฟ่ต์ หลังอาหารกลางวันนำท่านพักผ่อนนอนเล่นบนชายหาด ตามอัธยาศัย สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู ได้ยากมาก

23 บ่าย

นำคณะออกเดินทางจากเกาะราวี ไปดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง เกาะอาดัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก จากนั้นนำท่าน จากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันปะการังเขากวางปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร สมควรแก่เวลาเดินทางกลับไปยังเกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พัก ชำระร่างกาย พักผ่อนอิสระ

23 19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ( มื้อที่ 5 ) เซตโต๊ะ ณ ร้านอาหารรีสอร์ท อิ่มแล้วให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา - สนามบินหาดใหญ่
23 06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6 ) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท

23 08.00 น.

ให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับ

23 09.00 น.

เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล ให้ท่านได้อิสระกับการพักผ่อนบนเรือที่ล่องอยู่ในทะเลอันดามัน

23 11.30 น.

ถึงท่าเทียบเรือปากบารา ส่งคณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

23

เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

วันที่ 4 ราคา / ท่าน ( กรุ๊ปเหมา )
23

ราคานี้สำหรับกรุ๊ปเหมา 15 ท่านขึ้นไป

23 เข้าพัก วารินทร์ บีช รีสอร์ท

ห้องพักเริ่มต้น Standard
เดินทาง 15 ท่าน ราคาท่านละ 6,100
เดินทาง 20 ท่าน ราคาท่านละ 5,800
เดินทาง 25-30 ท่าน ราคาท่านละ 5,600
เดินทาง 35-40 ท่าน ราคาท่านละ 5,400
เดินทาง 45-50 ท่าน ราคาท่านละ 5,300 

หากต้องการพัก Room type อื่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

23 เข้าพัก เม้าเท้น รีสอร์ท

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

23 เข้าพัก บันดาหยา รีสอร์ท

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

23 เข้าพัก บันดาหยา วิลล่า

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW