image1

 

 

   

   2 วัน 1 คืน

   เรือเร็ว ( Speed Boat )

   3 มื้อ

ราคาเริ่มต้น

฿ 6,200


ไฮไลท์ทัวร์

yes อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ
yes แวะชมซุ้มประตูแห่งรัก ณ เกาะไข่
yes เที่ยวเกาะที่ทับถมไปด้วยหินสีดำเป็นแสนก้อน ณ เกาะหินงาม
yes ดำน้ำชมสวรรค์ขของท้องทะเล ณ ร่องน้ำจาบัง 


วันที่ 1 หาดใหญ่/สนามบินหาดใหญ่ - สตูล ท่าเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ
23 08.00 น.

รับท่านจากหาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่ ด้วยรถตู้ออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

23 10.30 น.

คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

23 11.30 น.

นำคณะลงเรือ Speed Boat (เรือจอย) มุ่งหน้าเขตอุทยานหมู่เกาะตะรุเตา นำท่านสัมผัส เกาะตะรุเตา แวะนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและแวะชม เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) ให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก   มุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

23 13.00 น.

คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พัก วารินทร์บีชรีสอร์ท บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหาร

23 บ่าย

นำคณะเดินทางด้วยเรือหางยาว สู่ หาดทรายขาว เกาะราวี สัมผัสหาดทรายที่ขาวสะอาดดุจแป้ง และเวิ้งอ่าวที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศท้องทะเลที่ อ่าวสอง ชมปะการังและหมู่ปลาหลากกลายชนิด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม เกาะที่มีหินเรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อน ยามนำทะเลซัดสาด ขึ้นมา หินเหล่านี้จะเปียกชุ่มเปล่งประกายสีดำเข้มสะท้อนรับกับแสงตะวันดูสวยงามมาก

23 17.00 น.

ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

23 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 2) และเพลิดเพลินกับบรรยากาศของเกาะหลีเป๊ะยามค่ำคืน

วันที่ 2 เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – หาดใหญ่/สนามบินหาดใหญ่
23 07.00 น.

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท

23 09.00 น.

ให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ ก่อนเดินทางกลับ เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล ให้ท่านได้อิสระกับการพักผ่อนบนเรือที่ล่องอยู่ในทะเลอันดามัน

23 11.30 น.

ถึงท่าเทียบเรือปากบารา ออกเดินทางจากท่าเรือส่งท่านสู่หาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่

23 13.30 น.

ถึงหาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่ (เวลาโดยประมาณ) ส่งคณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

23

เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

วันที่ 3 ราคา / ท่าน ( จอยกรุ๊ป )
23 วารินทร์ บีช รีสอร์ท

ห้องพักเริ่มต้น Standard
เดินทาง 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 5,600
เดินทาง 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 4,900
เดินทาง 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 4,800
เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ 4,700
เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 4,600

หากต้องการพัก Room type อื่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW