ค้นพบ 5 รายการ

image

P. PK STN PW 1902

เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ 2D1N ( กรุ๊ปเหมา )

 • สตูล
 • 2 วัน 1 คืน

กรุ๊ปเหมา .. รับจอง - ออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป....

 • ช่วงวันเดินทาง  20 ต.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    20 ต.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 4,600

image

P. PK STN PW 1901

เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ 2D1N ( จอยกรุ๊ป )

 • สตูล
 • 2 วัน 1 คืน

( รับจอง 2 ท่านขึ้นไป ) .. มัลดีฟส์เมืองไทย ดำน้ำดูปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสี สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล....

 • ช่วงวันเดินทาง  20 ต.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    20 ต.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 5,600

image

P. PK STN PW 1905

เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ 3D2N ( กรุ๊ปเหมา )

 • สตูล
 • 3 วัน 2 คืน

กรุ๊ปเหมา .. รับจอง - ออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป....

 • ช่วงวันเดินทาง  1 พ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    1 พ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 6,100

image

P. PK STN PW 1904

เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ 3D2N ( จอยกรุ๊ป )

 • สตูล
 • 2 วัน 1 คืน

( รับจอง 2 ท่านขึ้นไป ) .. มัลดีฟส์เมืองไทย ดำน้ำดูปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสี สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเ....

 • ช่วงวันเดินทาง  1 พ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    1 พ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 6,200

image

P. PK STN PW 1906

เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ 4D3N ( จอยกรุ๊ป )

 • สตูล
 • 4 วัน 3 คืน

( รับจองที่ 2 ท่านขึ้นไป ) ... ท่องทะเลอันดามัน เกาะตะรุเตา และชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตู....

 • ช่วงวันเดินทาง  1 พ.ย. 2561 - 20 พ.ค. 2562
 • ช่วงวันเดินทาง
    1 พ.ย. 2561 - 20 พ.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น

฿ 7,800