เยี่ยมชม กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง

 

   ภาคเหนือ

   1 วัน

   รถตู้-รถโค้ช

   1 มื้อ

ราคาเริ่มต้น

฿ 0


yes สัมผัสวิถีชีวิต ของชาวเขา เผ่ากระเหรี่ยงคอยาว

yes เรียนรู้วัฒนธรรม ของชาวม้ง อาข่า ละหุ และ ปาดอง

yes เที่ยวชมฟาร์มกล้วยไม้ นานาพันธุ์


เยี่ยมชมชนเผ่าปาดอง “ หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว ”
08.00 น.

รับท่านสมาชิกที่ ณ ที่พัก มุ่งหน้าสู่ อ.ท่าตอน ผ่านเชียงดาว

09.30 น.

แวะชม ถ้ำเชียงดาว ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และติดใน 10 อันดับถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

10.15 น.

ต่อจากนั้นเราจะเดินทางไปตามถนนสายหลักไปยัง ท่าตอน เราจะผ่านนาข้าว และไร่ส้มตลอดข้างทาง

12.00 น.

จากนั้นนำท่านสู่ วัดท่าตอน บนภูเขาสูงด้านบนใกล้ชายแดนพม่า วัดท่าตอน มีความสวยงาม ทั้งวิว และ พระเจดีย์ เป็นวัดประจำอำเภอ เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงามของแม่น้ำแม่กก และชายแดนไทยพม่า

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่นใกล้แม่น้ำกก

13.30 น.

จากนั้น เราจะเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขา หรือที่เรียกกันว่า “ กระเหรี่ยงคอยาว ” ชมวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวเขาแห่งนี้

14.30 น.

เราจะเดินทางกลับไปยังตัวเมือง จังหวัดเชียงใหม่

17.30 น.

เมื่อเราเดินทางถึงเมืองเชียงใหม่แล้ว เราจะนำทุกท่านไปยังโรงแรมที่พัก

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW