image1

 

 

   ภาคกลาง

   ครึ่งวัน

   รถตู้

   ไม่รวม

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,990


ไฮไลท์ทัวร์

yes สัมผัสสถาปัตยกรรมสวยงาม 
yes เรียนรู้ประวัติศาสตร์แต่ละสถานที่
yes ชมวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไทย
yes ราคารวมค่าเช่าจักรยาน ปั่นชมเมือง


วันที่ 1 เมืองโบราณสมุทรปราการ ( เดินทางเฉพาะ จันทร์ / พุธ / ศุกร์ )
23 11.30 น.

รับสมาชิกจากโรงแรมที่พัก

23 12.00 น.

นำสมาชิก ออกเดินทางสู่ จังหวัดสมุทรปราการ

23 13.00 น.

นำสมาชิก เดินทางถึง เมืองโบราณสมุทรปราการ สนุกสนานไปกับการปั่นจักรยาน สัมผัสสถาปัตยกรรมสวยงาม วัตถุโบราณอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไทย โดยการจำลองสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวบรวมมาไว้ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเที่ยวได้ทั่วไทยเพียงภายในวันเดียว

23 15.30 น.

นำสมาชิก เดินทางสู่ กรุงเทพฯ

23 16.30 น.

นำสมาชิก เดินทางกลับถึงโรงแรมที่พัก

23

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

23

กรณีช่วง High Season โปรแกรมจะถูกจัดการเดินทางโดย รถบัส

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW