ทัวร์วัด  เที่ยวรอบเมือง ( ครึ่งวัน )

 

   ภาคกลาง

   ครึ่งวัน

   รถตู้

   ไม่รวม

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,150


yes กราบขอพร พระสุโขทัยไตรมิตร ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม

yes เที่ยวชมทิวทันศ์ รอบเมืองย่านไชน่าทาวน์ พาหุรัด ปากคลองตลาด และ ย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ

yes กราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

yes ชมความงามสถาปัตยกรรม ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร 


ทัวร์วัด และ ซิตี้ทัวร์
07.00 น.

รับสมาชิกจากโรงแรมที่พัก

08.00 น.

นำสมาชิก เดินทางสู่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กราบขอพร พระสุโขทัยไตรมิตร พระพุทธรูปทองคำ สมัยสุโขทัยที่ใหญ่ที่สุด ทำจากทองคำหนัก 5.5 ตัน

08.30 น.

นำสมาชิก นั่งรถเที่ยวชมทิวทันศ์ รอบเมืองย่านไชน่าทาวน์ พาหุรัด ปากคลองตลาด และ ย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ

09.00 น.

นำท่านสมาชิก เดินทางสู่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์  กราบขอพร พระพุทธไสยาสน์ พระนอนองค์ใหญ่ มีขนาดกว้าง 46 เมตร และสูง 15 เมตร องค์พระก่อด้วยอิฐลงปูน ลงลักปิดทองทั้งองค์ ตรงกลางพระบาท ทั้งสองข้างลง มีภาพมงคล 108 ประการ ลวดลายประดับมุก ภาพ มงคลแต่ละอย่างอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ล้อมรอบด้วยภาพกงจักร

10.30 น.

นำสมาชิกเดินเที่ยว วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ชมความงดงาม พระอุโบสถที่สร้างด้วยหินอ่อน จากประเทศอิตาลี ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะยุโรป  และพระพุทธรูปหายากหลายองค์ ที่ประดิษฐานภายในวัด

12.00 น.

นำสมาชิกทุกท่าน เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กรณีช่วง High Season โปรแกรมจะถูกจัดการเดินทางโดย รถบัส

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW