ทัวร์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - สะพานแม่น้ำแคว

 

   ภาคกลาง

   1 วัน

   รถตู้

   1 มื้อ

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,490


yes ล่องเรือหางยาว ชมวิถีชีวิตของชาวดำเนินสะดวกสองฝั่งคลอง ดำเนินสะดวก

yes เลือกซื้อผลไม้ สินค้างานอุตสาหกรรมหัตถกรรม ภายในครัวเรือน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

yes ชมสะพานแม่น้ำแคว " ทางรถไฟสายมรณะ " เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่ 2


ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - สะพานข้ามแม่น้ำแคว
06.30 น.

รับสมาชิกจากโรงแรมที่พัก

07.00 น.

นำสมาชิกทุกท่าน ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดราชบุรี

08.30 น.

นำสมาชิก เดินทางถึง ท่าเรือ สนุกกับกิจกรรมล่องเรือหางยาว ชมวิถีชีวิตชาวสองฝั่งคลอง  

09.00 น

นำทุกท่าน เดินทางถึง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก สัมผัสชีวิตของชาวเกษตรกร ที่นำผลิตภัณฑ์หลากหลายในท้องถิ่นของตัวเอง นำลงเรือมาขาย อาทิ อาหาร ผลไม้ ดอกไม้ และงานหัตถกรรม ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

13.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี เที่ยวชม สะพานแม่น้ำแคว ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่ 2 และ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก

17.00 น.

นำสมาชิกทุกท่าน เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

19.00 น.

นำสมาชิกทุกท่าน เดินทางถึง โรงแรมที่พัก

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กรณีช่วง High Season โปรแกรมจะถูกจัดการเดินทางโดย รถบัส

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW