image1

 

 

   ภาคเหนือ

   1 วัน

   รถตู้ Private Van

   1 มื้อ

   Private Tour

ราคาเริ่มต้น

฿ 4,500


ไฮไลท์ทัวร์

 

ราคาข้างต้น เป็นราคาต่อท่าน สำหรับ 2 ท่านขึ้น
( ออกเดินทางแบบ Private Van )
ออกเดินทางจาก จ.เชียงใหม่

yes แวะบ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน
yes ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ของชาวเขาเผ่าเย้า และอาข่า
yes ชมเมืองโบราณของ เมืองเชียงแสน อาณาจักรแรกในประเทศไทยที่มีพระมหากษัตร์
yes ชมสถานที่ขึ้นชื่อของโลก สามเหลี่ยมทองคำ ที่มีเส้นขอบของไทย ลาว และพม่ามาบรรจบกันของแม่น้ำโขง


วันที่ 1 เชียงราย และ สามเหลี่ยมทองคำ
23 07.00 น.

ออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปตามถนนเลียบดอยสะเก็ด โดยใช้เส้นทางเชียงราย และขับรถขึ้นๆ ลงๆ ตามแนวภูเขาและหุบเขาต่างๆ ท่านจะได้สัมผัสกับป่าไม้สีเขียวมรกต และหมู่บ้านเล็กๆ ที่งดงามแปลกตา

23 08.15 น.

แวะพักกันที่ บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน และถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นเราจะเข้าสู่ตัวเมือง จังหวัดเชียงราย

23 11.00 น.

เยี่ยมชมและสำรวจ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า และอาข่า ดูการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย และความแปลกตาของพวกเขา ทั้งในเรื่อง เครื่องแต่งกายที่ไม่ซ้ำกัน แต่ละเผ่าจะมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง และขนบธรรมเนียมประเพณี จนกระทั่งภาษาถิ่นที่ต่างกัน

23 12.00 น.

เชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท่องถิ่น

23 13.00 น.

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว เราจะแวะชมสถานที่ที่ขึ้นชื่อของโลกสามเหลี่ยมทองคำ ที่มีเส้นขอบของไทย ลาว และพม่ามาบรรจบกันของแม่น้ำแม่โขงอันยิ่งใหญ่ เชิญทุกท่านนั่งเรือชมรอบเกาะ

23 14.15 น.

จากนั้นนั่งรถเที่ยวไปตามเส้นทางภูเขา ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มุ่งสู่ จุดชมวิว วัดพระธาตุดอยปูเข้า หรือวัดพระธาตุภูเข้า ตั้งอยู่บนดอยริมแม่น้ำโขง จุดชมวิว สามารถมองเห็นสามเหลี่ยมทองคำได้ชัดเจน

23 14.45 น.

จากนั้นพาท่านเดินมาอีกสักพัก สู่ พิพิธภัณฑ์หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เป็นศูนย์นิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของฝิ่นเมื่อสมัยที่ยังมีการใช้ยาเสพติดตัวนี้กันอย่างถูกกฎหมาย

23 15.15 น.

จากนั้นต่อไปยังแม่สาย เมืองชายแดนที่คึกคักที่ติดกับกับพม่า และเป็นจุดที่มีร้านค้าขายของมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นของจากไทย หรือของจากพม่า …

23 16.45 น.

เราจะขับรถกลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่

23 20.45 น.

ทุกท่านเดินทางถึงโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่


23

********************************

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW