image1

 

 

   ภาคเหนือ

   ครึ่งวัน ( เช้า / บ่าย )

   รถตู้ Private Van

   ไม่รวม

   Private Tour

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,000


ไฮไลท์ทัวร์

ราคาข้างต้น เป็นราคาต่อท่าน สำหรับ 2 ท่านขึ้น
( ออกเดินทางแบบ Private Van )

yes เยี่ยมชมอุสาหกรรม และหัตถกรรม ของชาวบ้าน ที่มีวิถีแบบดั่งเดิมโบราณ
yes ชมสาธิต วิธีการแกะสลักเครื่องไม้ เครื่องเงิน วิธีการทอผ้าแบบโบราณ ฯลฯ
yes ชมวิธีการการทำร่มกระดาษาสา และการวาดลวดลายต่างๆ ของขึ้นชื่อ เมืองสันกำแพง
yes ช็อปปิ้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย


วันที่ 1 ทัวร์อุตสาหกรรมในครัวเรือน
23

เดินทาง ช่วงเช้า 08.30 -12.00  หรือ  ช่วงบ่าย 13.30-17.00

23 08.30 หรือ 13.30 น.

นำทุกท่านเดินทางไปสู่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่นี้เป็นหัวใจของอุตสาหกรรม และหัตถกรรมจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่าย เช่น เครื่องเงิน ผ้าไหมทอมือ ไม้แกะสลัก ร่มกระดาษสา เป็นต้น ท่านจะพบเห็นของทั้งหมดในร้านค้าตามแนวถนนสันกำแพง - เชียงใหม่

23

ท่านจะได้รับชม และสัมผัสขั้นตอน และวิธีการทำไม้แกะสลัก, เครื่องเงิน, เครื่องเคลือบมันเงา, ผ้าไหมไทยที่มีชื่อเสียง และเป็นผ้าฝ้ายทอด้วยวิธีแบบดั้งเดิมโบราณ, การทำร่มกระดาษาสา และการวาดลวดลายต่างๆ อย่างรวดเร็ว และสวยงาม ปราณีต เช่น ลายดอกไม้ หรือลายสัตว์ต่างๆ ด้วยฝีมือของสมาชิกในชุมชน


23

********************************

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW