วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

   ภาคเหนือ

   ครึ่งวัน ( เช้า / บ่าย )

   รถตู้-รถโค้ช

   -

ราคาเริ่มต้น

฿ 500


yes กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่เป็นสิ่งสักสิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ของชาวเชียงใหม่


วัดพระธาตุดอยสุเทพ

เดินทาง ช่วงเช้า 08.30 -12.00  หรือ  ช่วงบ่าย 13.30-17.00

08.30 หรือ 13.30 น.

วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นส่วนสำคัญและสถานที่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ ทัวร์ของเราจะเริ่มต้นด้วยการขับรถไปบนเขาที่คดเคี้ยวด้วยความสูง 3,500 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล จากนั้นท่านจะต้องเดินขึ้นบรรไดไปอีก 300 ขั้น ที่ประตูวัดท่านจะได้เห็นผู้ที่รักษาประตูอยู่ทั้ง 2 ด้าน คือ “นาก” วัดพระธาตุดอยสุเทพสร้างขึ้นในปี 1383 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมือง และมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ในเจดีย์ทองคำอันงดงาม จากบริเวณวัดนี้ ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมือง และชนบทโดยรอบ

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW