เมืองประวัติศาสตร์กาญจนบุรี + ขี่ช้าง + ล่องแพไม้ไผ่

 

   ภาคกลาง

   1 วัน

   รถตู้

   1 มื้อ

ราคาเริ่มต้น

฿ 2,250


yes รำลึกแด่ทหารในสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ "สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก" หรือ "สุสานทหารสหประชาชาติ"

yes รับความรู้ภายพิพิธภัณฑ์ที่จำลองแบบจากค่ายเชลยศึกที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายมรณะ ณ "พิพิธภัณฑ์อักษะและเชลยศึก"

yes สนุกสนาน ผจญภัยกับ การขี่ช้าง และล่องแพไม้ไผ่ ชมธรรมชาติ


เมืองประวัติศาสตร์กาญจนบุรี ขี่ช้าง ล่องแพ ชมธรรมชาติ
06.00 น.

รับสมาชิกทุกท่านจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู้ จ.กาญจนบุรี

09.10 น.

นำสมาชิก เดินทางถึง สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก หรือ สุสานทหารสหประชาชาติ หรือที่ชาวกาญจนบุรีทั่วไปเรียกว่า “ป่าช้าอังกฤษ” เป็นที่ที่ให้ความรู้สึกถึงความโหดร้ายของสงคราม เป็นสุสานขนาดใหญ่บนพื้นที่ 17 ไร่ บรรจุศพเชลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะ 6,982 หลุม

10.00 น.

นำทุกท่านชม พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก พิพิธภัณฑ์กระท่อมไม้รูปตัวยู จำลองแบบจากค่ายเชลยศึกที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายมรณะ ภายในจัดแสดงภาพวาด ภาพถ่ายแสดงความเป็นอยู่ของเชลยศึก รวมถึงเอกสารบทความ ข้าวของเครื่องใช้ และยุทโธปกรณ์สงครามต่างๆ

10.40 น.

เชิญทุกท่าน เดินเที่ยวชมบน สะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมทิวทัศน์แม่น้ำแควใหญ่

11.30 น.

นำท่านสมาชิก ชมทิวทัศน์รอบกาย สนุกแบบผจญภัยในธรรมชาติ ไปกับ การขี่ช้างแสนรู้ และ เชิญท่านสมาชิก ล่องแพไม้ไผ่ ชมธรรมชาติ

13.45 น.

บริการอาหารมื้อกลางวัน แด่ท่านสมาชิก

15.00 น.

นำสมาชิกทุกท่าน เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW