ทัวร์เมืองประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 กาญจนบุรี

 

   ภาคกลาง

   1 วัน

   รถตู้

   1 มื้อ

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,700


yes รำลึกแด่ทหารในสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ "สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก" หรือ "สุสานทหารสหประชาชาติ"

yes รับความรู้ภายพิพิธภัณฑ์ที่จำลองแบบจากค่ายเชลยศึกที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายมรณะ ณ "พิพิธภัณฑ์อักษะและเชลยศึก"

yes นั่งรถไฟชมทิวทัศน์ของเมืองกาญจน์ บน "เส้นทางรถไฟสายมรณะ"


เมืองประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 กาญจนบุรี
06.00 น.

รับสมาชิกทุกท่านจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู้ จ.กาญจนบุรี

09.10 น.

นำสมาชิก เดินทางถึง สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก หรือ สุสานทหารสหประชาชาติ หรือที่ชาวกาญจนบุรีทั่วไปเรียกว่า “ป่าช้าอังกฤษ” เป็นที่ที่ให้ความรู้สึกถึงความโหดร้ายของสงคราม เป็นสุสานขนาดใหญ่บนพื้นที่ 17 ไร่ บรรจุศพเชลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะ 6,982 หลุม

10.00 น.

นำทุกท่านชม พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก พิพิธภัณฑ์กระท่อมไม้รูปตัวยู จำลองแบบจากค่ายเชลยศึกที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายมรณะ ภายในจัดแสดงภาพวาด ภาพถ่ายแสดงความเป็นอยู่ของเชลยศึก รวมถึงเอกสารบทความ ข้าวของเครื่องใช้ และยุทโธปกรณ์สงครามต่างๆ

10.40 น.

เชิญทุกท่าน เดินเที่ยวชมบน สะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมทิวทัศน์แม่น้ำแควใหญ่

11.10 น.

ถึงเวลา นำท่านสมาชิกขึ้นรถไฟ ชมทิวทัศน์ของเมืองกาญจน์ ตลอดเสนทางรถไฟกาญจนบุรี บน เส้นทางรถไฟสายมรณะ ( Death railway )

13.45 น.

บริการอาหารมื้อกลางวัน แด่ท่านสมาชิก

15.00 น.

นำสมาชิกทุกท่าน เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW