ทัวร์ตลาดร่มหุบ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ( ครึ่งวัน )

 

   ภาคกลาง

   ครึ่งวัน

   รถตู้

   ไม่รวม

ราคาเริ่มต้น

฿ 790


yes ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ณ ตลาดร่มหุบ สถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นเต้น Amazing Thailand

yes เที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และ ตลาดร่มหุบ
ทัวร์ครึ่งวัน

รับท่านสมาชิก ณ โรงแรมที่พัก

ออกเดินทาง

นำท่านสมาชิกเดินทางถึง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สัมผัสชีวิตของชาวเกษตรกร ที่นำผลิตภัณฑ์หลากหลายในท้องถิ่นของตัวเอง นำลงเรือมาขาย อาทิ ผลไม้ ดอกไม้ และงานหัตถกรรม ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น

นำท่านสมาชิกเดินทางถึง ตลาดร่มหุบ สถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นเต้น อะเมซิ่งแห่งหนึ่งของเมืองไทย ท่านจะได้เห็นรถไฟค่อยๆ วิ่งผ่านท่านในระยะประชิด ร้านค้าต่างๆ จะหุบร่ม เก็บโต๊ะ เพื่อให้รถไฟวิ่งผ่าน และเมื่อรถไฟวิ่งผ่านไป ร้านค้าต่างๆ ก็จะกางร่มเข้าไปในทางรถไฟเช่นเดิม ท่านสามารถเดินเลือกชมสินค้าของชาวบ้าน อาทิ ผักสด สินค้าพื้นเมืองต่างๆ

และ

นำท่านสมาชิกมุ่งหน้ากลับ กรุงเทพฯ -  ส่งท่านสมาชิกกลับที่พัก

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กรณีช่วง High Season โปรแกรมจะถูกจัดการเดินทางโดย รถบัส

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW