image1

 

 

   ภาคกลาง

   1 วัน

   รถตู้

   1 มื้อ

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,350


ไฮไลท์ทัวร์

yes ล่องเรือหางยาว เที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก
yes เลือกซื้อสินค้างานอุตสาหกรรมหัตถกรรม ภายในครัวเรือน
yes สัมผัสความตื่นเต้น กับ การแสดงการต่อสู้ระหว่าง คนกับจระเข้ 
yes เพลิดเพลินกับการแสดงของช้างแสนรู้


วันที่ 1 ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ลานการแสดงช้าง และฟาร์มจระเข้สามพราน
23 06.30 น.

รับสมาชิกจากโรงแรมที่พัก

23 07.00 น.

นำสมาชิกทุกท่าน ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดราชบุรี

23 08.30 น.

นำสมาชิก เดินทางถึง ท่าเรือ สนุกกับกิจกรรมล่องเรือหางยาว ชมวิถีชีวิตของชาวสองฝั่งคลอง จากนั้น มุ่งหน้าสู่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

23 09.00 น.

นำทุกท่าน เดินทางถึง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก สัมผัสชีวิตของชาวเกษตรกร ที่นำผลิตภัณฑ์หลากหลายในท้องถิ่นของตัวเอง นำลงเรือมาขาย อาทิ อาหาร ผลไม้ ดอกไม้ และงานหัตถกรรม ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

23 12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ภายในลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

23 13.20 น.

เชิญสมาชิก สัมผัสความตื่นเต้น กับ การแสดงการต่อสู้ระหว่าง คนกับจระเข้ จากนั้น สนุกสนานกับ ความน่ารัก และความสามารถของช้างแสนรู้

23 16.00 น.

นำท่านสมาชิก เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

23

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

23

กรณีช่วง High Season โปรแกรมจะถูกจัดการเดินทางโดย รถบัส

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW