image1

 

 
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - สนามบินชัยปุระ - เมืองชัยปุระ
วันที่ 2 เมืองชัยปุระ - แชนด์เบารี - ฟเตหปุระสีกรี- เมืองอัครา
วันที่ 3 ทัชมาฮาล - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - อัครา ฟอร์ท - เมืองชัยปุระ - วัดพระพิฆเณศ
วันที่ 4 ฮาวา มาฮาล - ซิตี้ พาเลซ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด – ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางน้ำ - สนามบินชัยปุระ
วันที่ 5 สนามบินชัยปุระ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW