แพคเกจทัวร์ The Best of Pai จ.แม่ฮ่องสอน

 

   แม่ฮ่องสอน

   2 วัน 1 คืน

   รถตู้ (เดินทางจากเชียงใหม่)

   4 มื้อ

   3 ดาว หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น

฿ 0


yes ตามรอยละครดัง ณ น้ำตกหมอกฟ้า หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละคร รากนคราyes เที่ยว แคนยอนเมืองไทย “ กองแลน ” หรือ “ ปายแคนยอน ”yes จิบกาแฟ เครื่องดื่มอุ่นๆ ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปายแบบ ชิวๆyes ขึ้นพระธาตุแม่เย็น จุดชมวิวเมืองปายyes ช็อปปิ้ง สินค้าพื้นเมือง Walking Street  เมืองปายyes ปั่นจักรยาน ชมเมืองใกล้ชิดแบบ Exclusive ชมวิถีชุมชนชาวเมืองปายyes แช่น้ำร้อน ต้มไข่ ในบ่อแร่ธาตุจากธรรมชาติ ณ น้ำพุร้อนท่าปายyes จุดเช็คอิน สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2


วันที่ 1 น้ำกตหมอกฟ้า – ปายแคนยอน – ร้านกาแฟ Yellow House – พระธาตุแม่เย็น – Walking Street
07.30 น.

รับสมาชิกทุกท่านจากโรงแรมที่พัก ในตัวเมืองเชียงใหม่

เช้า

มุ่งหน้าสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน .. นำสมาชิก ตามรอยละครดัง เที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกหมอกฟ้า ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย สวยอลังการ สายธารมากมายไหลพรั่งพรูตามหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติรอบด้าน หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครรากนครา

จากนั้น

นำท่านชม “กองแลน” หรือ “ปายแคนยอน” ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเหวลึก หน้าผาสูง และถูกน้ำฝนและสายลมกัดเซาะมาเป็นเวลานาน จึงทำให้ดินของภูเขาถูกกัดกร่อนจนกลายเป็น แกรนด์แคนยอนขนาดย่อมๆ
และจากนั้นนำท่าน แวะกินกาแฟ และเครื่องดื่มมากมาย ณ ร้าน Yellow House & Coffee in Love

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (1) แด่ท่านสมาชิก ร้านอาหาร ในตัวเมืองปาย

จากนั้น

นำท่านสมาชิก เดินทางถึง วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน มีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตัว อ.ปาย ด้านหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าหรือที่เรียกว่า “เจดีย์พระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า และที่นี่เองยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปาย – แม่น้ำปายได้อีกด้วย

เย็น

นำท่าน เช็คอินโรงแรมที่พัก ใกล้เคียงกับ Walking Street

19.00 น.

บริการอาหารมื้อเย็น ( 2 ) แด่ท่านสมาชิก และนำท่าน ช็อปปิ้ง สนุกสนาน บนถนน Walking Street

วันที่ 2 ปั่นจักรยานรอบเมืองปาย – น้ำพุร้อนท่าปาย – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย
เช้า

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม (3) .. เช็คเอ้าท์โรงแรมที่พัก มุ่งสู่ดอยตุง
พาสมาชิกทุกท่าน สนุกสนาน ชิวๆไปกับการ ปั่นจักรยาน เที่ยวชมรอบตัวเมืองปาย ชมวิถีชีวิตของชาวเมืองปายแบบใกล้ชิด

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ( 4 ) แด่ท่านสมาชิก

จากนั้น

เดินทางสู่ น้ำพุร้อนท่าปาย เป็นโป่งน้ำร้อนธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาและป่าไม้ มีทั้งกิจกรรมต้มไข่ แช่น้ำพุร้อน หรือ เที่ยวชมธรรมชาติอันสมบูรณ์

และ

นำทุกท่าน เดินทางถึง สะพานประวัติศาสตร์ ท่าปาย หนึ่งในแลนด์มาร์กที่ต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูป สะพานนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ขณะที่ญี่ปุ่นมาตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทย โดยกองทัพญี่ปุ่นใช้เป็นเส้นทางเดินทัพลำเลียงเสบียงและอาวุธจากเชียงใหม่ ผ่านอำเภอปายไปยังประเทศพม่า มีลักษณะคล้ายกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี

ค่ำ

ส่งทุกท่านสู่เมืองเชียงใหม่

18.00 น.

เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม ..

.. โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ..

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW