ประชุมสัมมนา

        ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดสัมมนา - ท่องเที่ยว ให้กับ หมู่คณะ องค์กร และบริษัทของท่าน เราดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านสำเร็จได้ในทุกระดับความคาดหวัง ตามโครงการของท่าน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรม พร้อม ๆ กับหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งที่ผ่านมา เราได้รับการยอมรับ และชื่นชมจากผู้ที่ได้รับการบริการจากเรา ด้วยรูปแบบกิจกรรมอันหลากหลาย อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Work Shop งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี กิจกรรม Walk Rally - Team Building งานกีฬาสี ฯลฯ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี ลดความขัดแย้ง และ สร้างความสนุกสนานในองค์กรของท่าน ทั้งนี้ เราสามารถดำเนินกิจกรรมได้ ทั้งใน และนอกสถานที่ของท่าน