ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนาม


VN.BI.03.FD

เวียดนาม 4 วัน 3 คืน

ซินจ่าว เที่ยวโฮจิมินท์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด วัดตั๊กลัม 4 วัน 3 คืน


ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ชม กรมไปรษณีย์กลาง สไตน์ฝรั่งเศษ ทะเลทราย มุยเน่ชม บ้านเพี้ยน ตลาดเบนถัน บินไปกับไทยแอร์เอเชีย 4 วัน 3 คืน.....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 11,900 
วันเดินทาง
10 Oct 2017 
ราคาเริ่มต้น
฿ 9,999 
วันเดินทาง
4 Apr 2017 
VN02_DD_APR-SEP 17

เวียดนาม 3 วัน 2 คืน

เวียดนาม...จิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์ ในราคาจิ๊บจิ๊บ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3 วัน


เที่ยวชมเมือง เศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม สไตล์ฝรั่งเศส.....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 9,900 
วันเดินทาง
4 Apr 2017 
VN.08.PG

เวียดนาม 4 วัน 3 คืน

เวียดนาม...บูทิคบินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน พิเศษสุดนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์


เที่ยวชม เมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมูชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมช้อปปิ้งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน.....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 12,900.- 
วันเดินทาง
4 Apr 2017 
VN.07.DD

เวียดนาม 5 วัน 4 คืน

เวียดนาม..จิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์ ในราคาจิ๊บจิ๊บ ฮานอย ซาปาฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน พักหรู 5 ดาว อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET


เที่ยวชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงินขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปัน ช้อปปิ้งตลาดซาปา ชมการแสดงพื้นเมืองโชว์หุ่นกระบอกน้ำ.....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 14,900.- 
วันเดินทาง
5 May 2017 
VN.06.FD

เวียดนาม 4 วัน 3 คืน

ซินจ่าว....เที่ยวเวียดนามสุดคุ้ม บินแอร์เอเชีย เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน


เที่ยวชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงินช้อปปิ้งตลาดซาปา  ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง.....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 12,900.- 
วันเดินทาง
4 Apr 2017 
VN.06.DD

เวียดนาม 4 วัน 3 คืน

เวียดนาม...จิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์ ในราคาจิ๊บจิ๊บ เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์4 วัน


เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงินช้อปปิ้งตลาดซาปา ชมทิวทัศน์เขาฮามลองชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ.....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 11,900.- 
วันเดินทาง
1 Jan 1970 
VN.04.DD

เวียดนาม 3 วัน 2 คืน

เวียดนาม..จิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์ ในราคาจิ๊บจิ๊บ เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วัน


ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลกชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบเที่ยวชม สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์.....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 9,999.- 
วันเดินทาง
4 Apr 2017 
VN.02.DD

เวียดนาม 3 วัน 2 คืน

เวียดนาม...จิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์ ในราคาจิ๊บจิ๊บ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3 วัน


เที่ยวชมเมือง เศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม สไตน์ฝรั่งเศษเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สงคราม .....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 9,900.- 
วันเดินทาง
5 May 2017 
VN.BI.03.DD

เวียดนาม 4 วัน 3 คืน

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด วัดตั๊กลัม 4 วัน 3 คืน


ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ชม กรมไปรษณีย์กลาง สไตน์ฝรั่งเศษ ทะเลทราย มุยเน่ชม บ้านเพี้ยน ตลาดเบนถัน.....read more

ราคาเริ่มต้น
฿ 11,900 
วันเดินทาง
7 Jul 2017