P. TAIPEI BI 1904 : มหัศจรรย์ .. Taipei เที่ยว 2 อุทยาน [ บิน Lion Air ]

ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
สายการบิน: Thai Lion Air (SL)
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

Contact form

ไฮไลท์สำคัญ

yes สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่yes ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราyes เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีyes อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็คyes ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง yes ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติงyes พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน


โปรแกรมการเดินทาง