P. TAIPEI BI 1901 : มหัศจรรย์ .. Taipei ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
สายการบิน: Vietjet Air (VZ)
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท

Contact form

ไฮไลท์สำคัญ

yes ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น)yes ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่นyes ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเปyes ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทราyes สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวงyes สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่yes เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนyes พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลงyes แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด


โปรแกรมการเดินทาง