image1

 

   ญี่ปุ่น

   5 วัน 3 คืน

   AIR ASIA X (XJ)

   สนามบินดอนเมือง

   รวม

   3 ดาว

ราคาเริ่มต้น

เริ่ม ฿ 15,999


yes ช้อปปิ้งเต็มอิ่มจุใจ ณ ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ 

yes สัมผัสเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น ณ เมืองนารา 

yes อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ชาบูต้นตำรับญี่ปุ่น 

yes อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็มๆ !

yes พิเศษ ! อิ่มไม่อั้น .. บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู


วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ
วันที่ 3 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
วันที่ 4 โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า
วันที่ 5 สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW

สอบถามข้อมูล