D.MSN.UP.03 : ทัวร์แม่ฮ่องสอน

จังหวัด: แม่ฮ่องสอน
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: รถปรับอากาศ
ราคาเริ่มต้น : 0000 บาท

Contact form

ไฮไลท์สำคัญ

ชมฟาร์มกล้วยไม้ และ ฟาร์มผีเสื้อสวยงามชมโชว์ช้างแสนรู้ ณ ปางช้างแม่สาเที่ยวชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ชาวลีซอล่องแพไม้ไผ่ชมถ้ำลอด ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในแม่ฮ่องสอนเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาล่องเรือลำน้ำปาย ชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว้ำเพียงดินกราบสักการะสิ่งศักดิสิทธิ์ วัดจองคำ วัดจองกลาง วัดหัวเวียง และวัดพระธาตุดอยกองมู


โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินแม่ฮ่องสอน - ฟาร์มกล้วยไหม้ และ ฟาร์มผีเสื้อ - ปางช้างแม่สา - ตลาดแม่มาลัย - ชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ชาวลีซอ - ตัวเมืองปาย
08.00

สนามบินเชียงใหม่ สู่ สนามบินแม่ฮ่องสอน ... เจ้าหน้าที่รอให้การต้อนรับทุกท่าน

08.30

เที่ยวชมฟาร์มกล้วยไม้ และ ฟาร์มผีเสื้อ สวยงาม นานาพันธุ์

09.00

นำท่านเดินทาง ชมการแสดงช้างแสนรู้ ณ ปางช้างแม่สา อาทิ ช้างเตะบอล ช้างวาดรูป

11.00

ช็อปปิ้งตลาดแม่มาลัย

12.00

บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ตัวเมืองปาย

13.00

เดินทาง เที่ยวชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ชาวลีซอ

14.00

เดินทางเข้าสู่ เมืองปาย ชมทัศนีย์ภาพเมืองปาย อันมีสเน่ห์

16.00

บริการอาหารมื้อเย็น และเข้าที่พัก ณ Pai Hot Spring Spa Resort หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ถ้ำลอด - อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว น้ำเพียงดิน
08.00

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ที่พัก จากนั้นมุ่งหน้าสู่ ถ้ำลอด ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปาย

09.00

สนุกสนานกับการล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำลอด

10.30

จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของปลาพวง

11.00

นำทุกท่าน เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

12.00

บริการอาหารมื้อกลางวันในตัวเมือง

13.00

นำท่านล่องเรือ บนลำแม่น้ำปาย ( ประมาณ 45 นาที ) เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ณ หมู่บ้านน้ำเพียงดิน ชมวิถีชีวิตของชาวปากด่อง

17.00

เข้าที่พัก Golden Pai Resort หรือเทียบเท่า ... บริการอาหารมื้อเย็นภายในรีสอร์ท

วันที่ 3 ตลาดสดแม่ฮ่องสอน - วัดจองคำ วัดจองกลาง วัดหัวเวียง และวัดพระธาตุดอยกองมู - สนามบินแม่ฮ่องสอน - สนามบินเชียงใหม่
07.00

นำท่านช็อปปิ้งตลาดเช้า ณ ตลาดสดแม่ฮ่องสอน

08.00

กลับสู่ที่พัก เพื่อรับประทานอาหารมื้อเช้าภายในรีสอร์ท

09.00

นำท่านเดินทางกราบสักการะสิ่งศักดิสิทธิ์ วัดจองคำ วัดจองกลาง วัดหัวเวียง และวัดพระธาตุดอยกองมู นำท่านชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอนอันสวยงาม

12.00

บริการอาหารมื้อเที่ยง ในตัวเมือง

13.00

มุ่งหน้าสู่สนามบินแม่ฮ่องสอน เดินทางกลับสู่ สนามบินเชียงใหม่