อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ  ( จอยกรุ๊ป )

 

   สตูล

   3 วัน 2 คืน

   เรือเร็ว ( Speed Boat )

   6 มื้อ

ราคาเริ่มต้น

เริ่ม ฿ 7,600


วันที่ 1 สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ
08.00 น.

รับคณะที่จุดนัดพบ สนามบินหาดใหญ่ นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล

10.30 น.

คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

11.30 น.

นำคณะลงเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

12.00 น.

คณะเดินทางถึง เกาะตะรุเตา นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา สมควรแก่เวลานำท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

14.30 น.

คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำคณะ เข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสี่ฟ้าครามสดใส ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2 ) หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ ...พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 หลีเป๊ะ – หินซ้อน – เกาะผึ้ง – เกาะไผ่ – เกาะดง - เกาะรอกลอย - เกาะราวี - เกาะอาดัง - หินงาม - ร่องน้ำจาบัง
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหารรีสอร์ท

09.00 น.

หลังอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเช้า นำท่านเดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เพื่อดำน้ำตื้น ดูปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสีที่สมบูรณ์และสวยงาม
ชมธรรมชาติของหินที่วางซ้อนกันอันเกิดจากธรรมชาติ ให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
ได้เวลาพอสมควรนำคณะออกเดินทาง ไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง จากนั้นพาท่าน
ไปชมความสวยงามของเกาะไผ่,หมู่เกาะดงและเกาะรอกลอย

12.00 น

คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) หลังอาหารกลางวันนำท่านพักผ่อนนอนเล่นบนชายหาด ตามอัธยาศัย สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู ได้ยากมาก

บ่าย

นำคณะออกเดินทางจากเกาะราวี ไปดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง เกาะอาดัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก จากนั้นนำท่าน ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันปะการังเขากวาง ปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต ...อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา - สนามบินหาดใหญ่
07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6 ) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท

09.00 น.

ให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับ

09.30 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล

11.30 น.

คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา คณะเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

13.30 น.

(เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ คณะเหินฟ้ากลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

วันที่ 4 ราคา / ท่าน
เข้าพัก วารินทร์ บีช รีสอร์ท

ห้องพักเริ่มต้น Standard 
เดินทาง 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 7,600
เดินทาง 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 6,600
เดินทาง 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 6,300
เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ 6,200

หากต้องการพัก Room type อื่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

เข้าพัก ชารีน่า ฮิลล์ บีช รีสอร์ท

ห้องพักเริ่มต้น Superior
เดินทาง 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 9,200
เดินทาง 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 8,200
เดินทาง 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 7,900
เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ 7,800
เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 7,700

หากต้องการพัก Room type อื่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

เข้าพัก หลีเป๊ะ เพาเวอร์บีช

ห้องพักเริ่มต้น Sea Breeze Bungalow
เดินทาง 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 8,300
เดินทาง 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 7,400
เดินทาง 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 7,200
เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ 7,100
เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป  ราคาท่านละ 6,900

หากต้องการพัก Room type อื่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

เข้าพัก อาคีร่า รีสอร์ท

ห้องพักเริ่มต้น Superior Garden View
เดินทาง 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 10,500
เดินทาง 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 9,500
เดินทาง 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 9,300
เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ 9,200
เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 9,000

หากต้องการพัก Room type อื่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

เข้าพัก บันดาหยา รีสอร์ท

ห้องพักเริ่มต้น Superior Bungalow
เดินทาง 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 8,900
เดินทาง 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 7,800
เดินทาง 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 7,600
เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ 7,500
เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 7,400

หากต้องการพัก Room type อื่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

เข้าพัก บันดาหยา วิลล่า

ห้องพักเริ่มต้น Deluxe Balcony
เดินทาง 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 11,200
เดินทาง 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 10,100
เดินทาง 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 9,900
เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ 9,800
เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 9,700

หากต้องการพัก Room type อื่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW

สอบถามข้อมูล